Зоологія безхребетних щербак книга 1 и программу для печати брошюры и книги

Зоологія безхребетних щербак книга 1

Зоологія безхребетних: методичні вказівки до лабораторних занять і Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Київ, 1995. Т.1. У Червону книгу України занесено понад 60 видів безхребетних, переважно комах. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. Ціліатура, лат. ciliatura — (у інфузорій) сукупність усіх війок та їх похідних. Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних // підручник для студ.біол.спец.ун-тів. 24 жов. 2011 Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга. 13 лют. 2011 Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Щербак Г Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга.

13 лют. 2011 Для студентів біологічних спеціальностей університетів. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга. Програма навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія безхребетних тварин» 8.04010207 «Зоологія» за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія ». Книга 1. – К.: Либідь, 1995. – 320 с. 4. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес.

Книга 1 зоологія щербак безхребетних